Regulamin serwisu:

I.) POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1.) Regulamin określa ogólne zasady, na jakich użytkownicy mogą korzystać z serwisu Fotowtopa.pl , w tym w szczególności prawa i obowiązki użytkowników a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Administratora serwisu.

2.) Korzystając z serwisu Fotowtopa.pl użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu a także akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz co najważniejsze zobowiązuje się do ich przestrzegania.

3. Serwis przeznaczony jest dla osób dorosłych, więc jeśli masz mniej niż 18 lat, prosimy o natychmiastowe opuszczenie tego serwisu, ponieważ może zawierać treści dla Ciebie nieodpowiednie.

III.) REJESTRACJA, UŻYTKOWANIE i INNE:

1.) Korzystanie z podstawowych funkcji serwisu Fotowtopa.pl nie wymaga rejestracji.

2.) Rejestracja w serwisie nie jest wymagana, jednak z pełnej funkcjonalności serwisu mogą korzystać tylko zarejestrowani użytkownicy.

3.) Dostęp do treści w serwisie a także korzystanie z jego pełnej funkcjonalności jest w pełni darmowe i nie podlega żadnym opłatom.

4.) Użytkownik wyraża zgodę na prezentację swoich danych osobowych zawartych w Profilu użytkownika.

5.) Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie na adres pocztowy wskazany przy rejestracji, wiadomości informacyjnych takich jak np. potwierdzenie rejestracji w serwisie, aktywacji konta, informacja o nowych funkcjach serwisu i inne.

6.) Fotowtopa.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności, a w szczególności karnej, cywilnej i administracyjnej, za treści publikowane przez Użytkowników. Nie ponosi także odpowiedzialności za wszelkie ich zachowania będące w sprzeczności z prawem lub zapisami niniejszego Regulaminu.

7.) Administrator ma prawo do zmniejszenia/skompresowania zdjęć Użytkownika, bez wcześniejszego informowania go o tym fakcie.

8.) Administrator ma prawo do usunięcia materiałów wrzuconych przez Użytkownika bez informowania o tym Użytkownika i ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności .

9.) Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane przez użytkowników w serwisie Fotowtopa.pl, i szkody wynikłe z tego tytułu.

10.) Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu naruszenia przez użytkowników praw osób trzecich poprzez korzystanie z serwisu Fotowtopa.pl, w tym w szczególności poprzez naruszenie praw osobistych lub praw autorskich osób trzecich.

11.) Administrator nie świadczy ani nie zapewnia archiwizowania i przechowywania danych na serwerach. Dane mogą zostać usunięte z serwerów w każdej chwili w związku z tym Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za wszelką utratę danych Użytkownika.

12.) Użytkownik korzystając z serwisu Fotowtopa.pl poprzez umieszczanie konkretnych plików, komentarzy lub innych treści zapewnia, iż służą mu w tym względzie wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa majątkowe, autorskie, oraz że nie narusza swym działaniem praw osób trzecich, oraz że jest w świetle prawa władny do takich działań (zapewnienie legalności działań użytkownika), jak również jest władny do udzielenia Fotowtopa.pl określonych w Regulaminie zgód, a wykonywanie praw przez Fotowtopa.pl zgodnie z ich zakresem (zakresem zgód) nie naruszy praw osób trzecich.

13.) Administrator informuje, że serwis wykorzystuje pliki cookies i Użytkownik jest świadom wszelkich konsekwencji jakie to za sobą niesie. Użytkownik ma prawo wyłączyć obsługę plików Cookie w przeglądarce na własne ryzyko (nie które funkcje serwisu mogą być niedostępne lub nie działać poprawnie.).

14.) Użytkownik umieszczając jakiekolwiek treści takie jak np. pliki, linki lub komentarze w serwisie Fotowtopa.pl jednocześnie wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie (np. publikowanie) tych treści przez Administratora także w w celach reklamowych, np. innych serwisach lub mediach niekoniecznie będących własnością Administratora.

15.) Administrator oświadcza, iż wszystkie treści umieszczane w serwisie Fotowtopa.pl są rejestrowane wraz z adresami IP z których umieszczenie nastąpiło. Dane te mogą zostać udostępnione odpowiednim organom państwowym, które są upoważnione lub powołane do wykrywania, zapobiegania a także ścigania przestępstw.

16.) Administrator serwisu nie odpowiada za błędne lub nieprawidłowe funkcjonowanie serwisu. Korzystanie z serwisu odbywa się na własne ryzyko Użytkownika.